Dyrektorzy

 

1. mgr Zygmunt Opiło

     1990 - 2012 (nadal)

  

Obecny Dyrektor Szkoły od 1 września 1990 r.

 

 

2. Jan Szarota

     1982 - 1990Dyrektor Szkoły od 1 września 1982 do 31 sierpnia 1990 r.

 

 

3. Alicja Muzyk

    1980 - 1982Kierownik Szkoły od 21 lutego 1980 do 31 sierpnia 1982

 

 

4. Zygmunt Muzyk

    1968 - 1980Kierownik Szkoły od 29 sierpnia 1968 do 31 sierpnia 1972

 

Dyrektor Szkoły od 1 września 1972 do 20 sierpnia1978

  

Kierownik Szkoły od 21 sierpnia 1978 do 20 lutego 1980

 

 

 

5. Julia Berdychowska

     1954 - 1968 

Kierownik Szkoły od 1.09.1954 do 28 sierpnia 1968

 

6. Janina Kozioł

     1945 - 1954Kierownik Szkoły od 1945 do sierpnia 1954

 

 

7. Stefan Tomaszewski

    1940 (?) - 1945 (?)

  

Nauczyciel (kier. Szkoły) - w okresie II wojny światowej, do 1945 (?)

 

 

???????????

1918 – 1940 (1939 ?)

Przed II wojną światową - ?

 

????????????? 

1910 - 1918

W okresie od 1910 do I wojny światowej oraz w okresie I wojny światowej: ????????