Informacje oddziału przedszkolnego

OPIEKUN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO : mgr Klaudia Aleksander  (od 1 września 2019 r.)

DZIECI (przedszkolaki): Obowiązek przedszkolny realizują dzieci 6-cio letnie, do oddziału przedszkolnego uczęszczają również dzieci 5-cio letnie i 4 letnie.

OPIEKA: Dzieci mają zapewnioną opiekę m.in. logopedyczną i w miarę potrzeb pedagoga szkolnego. Mogą również korzystać ze szkolnej stołówki a także biblioteki.