SKŁAD RADY RODZICÓW BEZ ZMIAN

W poniedziałek 18 września odbyło się zebranie rodziców. Jednym z punktów programu było ustalenie składu prezydium Rady Rodziców. Decyzją zebrania skład Rady na rok szkolny 2017/2018 nie uległ zmianie. Dla przypomnienia - w prezydium Rady, rodziców reprezentują:

Przewodnicząca - Renata Gądek - Turek

z-ca Przewodn.  - Angelika Sromek

Skarbnik           - Beata Rak

Sekretarz          - Małgorzata Mastalerz

Członkowie       - Sabina Szczecina, Lilia Waśko i Urszula Sadłoń