7 klasa wróciła do Lipia po 18 latach !

Od tego roku szkolnego nasza młodzież po ukoczeniu 6 klasy nie będzie już musiała codziennie dojeżdżać do gimnazjum lecz tak jak dawniej, będzie kontynuować naukę w swojej macierzystej szkole, uczęszczając do klasy 7. W przyszłym roku szkolnym uczniowie będą uczęszczać do klasy 8 i przystąpią do egzaminy ósmoklasisty, na podstawie którego przyjmowani będą do szkół średnich i innych szkół ponadpodstawowych.