ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I DO KLASY 1 - 2018

Dyrektor ogłosił kalendarz rekrutacji do oddziału przeszkolnego i do klasy 1 w Szkole Podstawowej w Lipiu na rok szkolny 2018/2019. Dokumenty do zapisu dziecka można pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły w dni robocze w godzinach 8.00-15.00 lub bezpośrednio u przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej, Pani Patrycji Soboń w godzinach 7.30 - 13.00, w sali nr 22 (oddział przedszkolny).

 

Oddział Przedszkolny:

 Do oddziału przedszkolnego można zapisać dzieci z rocznika 2012, 2013 i w miarę posiadanych miejsc z rocznika 2014 a także z rocznika 2011 (lub starsze) jeśli posiadają orzeczenie PPP o potrzebie odroczenia od obowiązku szkolnego.

Oddział dysponujący obecnie 20 miejscami, przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie całej gminy Gródek nad Dunajcem a w miarę posiadanych miejsc również mieszkające poza tą gminą.

Celem zapisu dziecka należy złożyć stosowny wniosek (do pobrania w sekretariacie skoły lub sali nr 22 u przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej).

 

Klasa 1:

Do klasy 1 przyjmowane są dzieci z rocznika 2011 i 2012 które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. Do klasy 1 można zapisać również dziecko z rocznika 2012 które nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego o ile posiada opinię PPP stwierdzającą gotowość szkolną dziecka.

Do klasy 1 w Szkole Podstawowej w Lipiu przyjmowane są z urzędu wszystkie dzieci z w/w roczników, zamieszkałe w obwodzie Szkoły. Trzeba jednak w tym celu złożyć stosowną deklarację. Do Szkoły Podstawowej w Lipiu,w miarę posiadanych miejsc (obecnie: 14 miejsc) przyjmowane są również dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły. Celem zapisania dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły należy złożyć stosowny wniosek (do pobrannia w sekretariacie szkoły lub w sali nr 22 u przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej). Wypełnione wnioski składamy w sekretariacie lub u Pani Małgorzaty Smagi odpowiedzialnej za zapisy do klasy 1.

 

Szczegółowe informacje o prowdzonej rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 18 440 10 51 lub osobiście w sekretariacie szkoły lub u przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej w sali nr 22 (Pani Patrycja Soboń).

Regulamin rekrutacji dostępny w w/w miejscach oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.