PROGRAMY NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Szkoły Podstawowej w Lipiu na rok szkolny 2012-13

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

 • „Od przedszkola do pierwszaka” – autorstwa Iwony Brody, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Krystynę Kantor  – zatwierdzony do realizacji w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Lipiu przez Dyrektor Szkoły dnia 13 sierpnia 2010 r.
 • Religia – AZ – 0 - 01/10

 

KLASA   I

 

 • „Wesoła szkoła i przyjaciele” – autorstwa Jadwigi Hanisz, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Krystynę Świerczek – zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 13 sierpnia 2010 r.
 • Język angielski - „Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym” – autor: Mariola Bogucka, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Piotra Kalarus - zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 14 sierpnia 2009 r.
 • zajęcia plastyczne, muzyczne i edukacji motoryczno -ruchowej (wf)  - „Wesoła szkoła” – j.w.
 • zajęcia komputerowe  - „Wesoła szkoła i przyjaciele” – autorstwa: redakcja – Janusz Kaja dla kl. 1,  Beata Brzeg – Wieluńska dla kl. 2-3, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Barbarę Bednarek - Opiło – zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 13 sierpnia 2010 r. (wyodrębniony 14 sierpnia 2012 r.)
 • Religia -  AZ – 1 – 01/10

 

KLASA II

 

 • „Wesoła szkoła i przyjaciele” – autorstwa Jadwigi Hanisz, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Krystynę Świerczek – zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 13 sierpnia 2010 r.
 • zajęcia plastyczne, muzyczne i edukacji motoryczno -ruchowej (wf)  - „Razem w szkole” – j.w.
 • Język angielski – „Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym” – autor: Mariola Bogucka, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Piotra Kalarus - zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 14 sierpnia 2009 r.
 • zajęcia komputerowe - „Wesoła szkoła i przyjaciele” – autorstwa: redakcja – Janusz Kaja dla kl. 1, Beata Brzeg – Wieluńska dla kl. 2-3, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Barbarę Bednarek - Opiło - zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 13 sierpnia 2010 r. (wyodrębniony 14 sierpnia 2012 r.)
 • Religia -  AZ – 2 – 01/10

 

 

KLASA III

 

 • „Wesoła szkoła i przyjaciele” – autorstwa Jadwigi Hanisz, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Krystynę Świerczek – zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 13 sierpnia 2010 r.
 • zajęcia plastyczne, muzyczne i edukacji motoryczno -ruchowej (wf)  - „Razem w szkole” – j.w.
 • Język angielski – „Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym” – autor: Mariola Bogucka, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Piotra Kalarus - zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 14 sierpnia 2009 r.
 • zajęcia komputerowe (wyodrębniono) - „Wesoła szkoła i przyjaciele” – autorstwa: redakcja – Janusz Kaja dla kl. 1, Beata Brzeg – Wieluńska dla kl. 2-3, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Barbarę Bednarek - Opiło – zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 13 sierpnia 2010 r. (wyodrębniony 14 sierpnia 2012 r.)
 • Religia -  AZ – 2 – 01/10

 

KLASA IV

 

 • Język polski: SPL-1/2012   „Czytać, myśleć, uczestniczyć” – autorstwa Marleny Derlukiewicz, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Mariolę Ruchała, zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 14 sierpnia 2012 r.
 • Historia i społeczeństwo: SPL-2/2012 program wydawnictwa „Nowa Era” – autorstwa Tomasza Maćkowskiego, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Jadwigę Ożarowską, zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 14 sierpnia 2012 r.
 • Matematyka : SPL-3/2012 „Matematyka wokół nas” - autorstwa Heleny Lewickiej i Marianny Kowalczyk, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Barbarę Bednarek-Opiło, zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 14 sierpnia 2012 r.
 • Przyroda  : SPL-4/2012 „Przyrodo witaj !” -  autorstwa , pod redakcją Wawrzyńca Kofty, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Krystynę Świerczek, zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 14 sierpnia 2012 r.
 • Język angielski : Nr 3/2010  „Program nauczania zgodny z nową podstawą programową” – autor: Mariola Bogucka, Dorota Łoś, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Piotra Kalarus

 - zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 13 sierpnia 2010 r.

 • Plastyka : SPL-5/2012  program autorstwa Beaty Mikulik, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Małgorzatę Smaga, zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 14 sierpnia 2012 r.
 • Muzyka  : SPL-6/2012  „Klucz do muzyki” - autorstwa Katarzyny Jakóbczak-Drążek, Urszuli Smoczyńskiej i Agaty Sołtysik, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Małgorzatę Smaga, zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 14 sierpnia 2012 r.
 • Zajęcia techniczne:  SPL-7/2012  program autorstwa Urszuli Białki, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Barbarę Bednarek-Opiło, zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 14 sierpnia 2012 r.
 • Zajęcia komputerowe: SPL-8/2012  program autorstwa Jarosława Dulina, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Barbarę Bednarek-Opiło, zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 14 sierpnia 2012 r.
 • Wychowanie fizyczne : SPL-9/2012 „Ruch – zdrowie dla każdego” -  autorstwa Stanisława Żołyńskiego dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Zygmunta Opiło, zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 14 sierpnia 2012 r.
 • Religia            AZ – 2 – 01/10

 

KLASA  V

 

 • Język polski    DKOS 5002 - 62/04
 • Historia           DKW  4014  - 47/99
 • Matematyka    DKOS 5002  - 02/08
 • Przyroda         DKOS 5002  - 65/04
 • Język angielski : Nr 3/2010   „Program nauczania zgodny z nową podstawą programową” – autor: Mariola Bogucka, Dorota Łoś, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Piotra Kalarus - zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 13 sierpnia 2010 r.
 • Plastyka           DKW 4014 - 152/99
 • Muzyka            DKW 4014  - 155/99
 • Technika          DKOW 5002  - 34/08 (Operon)
 • Wychowanie fizyczne DKW 4014  -88/01
 • informatyka    DKW 4014 - 56/99
 • Religia            AZ – 1 – 01/1
 • Wychowanie do życia w rodzinie DKW – 4014 – 253 A/99

 

KLASA   VI

 

 • Język polski     DKOS 5002 - 62/04
 • Historia           DKW  4014  - 47/99
 • Matematyka    DKOS 5002  - 02/08
 • Przyroda          DKOS 5002  - 65/04
 • Język angielski : Nr 3/2010   „Program nauczania zgodny z nową podstawą programową” – autor: Mariola Bogucka, Dorota Łoś, dostosowany do warunków i potrzeb SP Lipie przez Piotra Kalarus - zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej w Lipiu przez Dyrektora Szkoły dnia 13 sierpnia 2010 r.
 • Plastyka           DKW 4014 - 152/99
 • Muzyka            DKW 4014  - 155/99
 • Technika          DKOS 5002 - 11/04
 • Wychowanie fizyczne DKW 4014  -88/01
 • informatyka    DKW 4014 - 56/99
 • Religia            AZ – 1 – 01/1
 • Wychowanie do życia w rodzinie DKW – 4014 – 253 A/99