LIPIE, SZKOŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE !

Nowości

W przeprowadzonym w 2016 r. sprawdzianie końcowym klas 6-ch, uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipiu uzyskali bardzo wysokie wyniki. Najwyższe w gminie Gródek n/Dunajcem i jedne z najwyższych w powiecie nowosądeckim. Szczególnie wysokie wyniki (podobnie jak w wielu poprzednich latach) uzyskali z matematyki.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipiu w 2016 r. uzyskali wyniki:

 

Średni wynik z języka polskiego i matematyki wyniósł 29,4 pkt na 40 możliwych co odpowiada sprawności na poziomie 73,5%.

Uzyskany wynik jest ponownie najwyższym wynikiem w gminie Gródek n/D. Ponownie, bo uczniowie naszej szkoły uzyskiwali najwyższe wyniki w gminie również w latach: 2014, 2013, 2012 i 2011.

Obecnie uzyskany wynik jest również 10-m wynikiem w powiecie nowosądeckim. Warto wspomnieć, że w latach 2010-2014 uczniowie SP Lipie każdorazowo mieścili się w pierwszej dziesiątce powiatowego "rankingu", dwukrotnie w tym czasie uzyskując najwyższy i raz drugi wynik w powiecie.

Wynik z 2016 r. plasuje szkołę w 9-stopniowej skali staninowej w 8 staninie co znaczy, że wynik taki jak SP Lipie lub wynik wyższy uzyskało ok. 11% szkół w Polsce. Znaczy to też, że wynik niższy uzyskało ok. 89 % szkół.

 

Wyniki uzyskane z poszczególnych przedmiotów:

 

  • MATEMATYKA – śr. 16,7 pkt na 20 możliwych, co odpowiada sprawności na poziomie 83,5 % (!)

Najwyższy w naszej gminie i trzeci w powiecie nowosądeckim. To również wynik z grupy najwyższych wyników w Polsce plasujący szkołę w 9 staninie. Taki wynik lub wynik wyższy uzyskało zaledwie 4 % szkół w Polsce a 96 % szkół uzyskało wynik niższy.

Takie wysokie wyniki z matematyki nasza szkoła uzyskuje już od wielu lat !

 

  • JĘZYK POLSKI – śr. 12,7 pkt na 20 możliwych, co odpowiada sprawności na poziomie 63,5 %

To wynik określany mianem "średni" plasujący szkołę w 5 staninie

 

  • JĘZYK ANGIELSKI – śr. 26,7 pkt na 40 możliwych , co odpowiada sprawności na poziomie 66,75 %

To wynik określany mianem "średni" plasujący szkołę w 5 staninie wśród wyników z tego przedmiotu