ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Nowości

Uczniowie klasy 1 w obecności dyrektora szkoły, Pana Zygmunta Opiło, wychowawcy klasy 1, Pani Krystyna Świerczek, całego grona pedagogicznego, rodziców i wszystkich uczniów szkoły, 5 października 2016 r. złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Lipiu.

Na uroczystym apelu stanęli w tradycyjnie obowiązujących w naszej Szkole mundurkach, dumnie wypinając pierś z przytwierdzoną, równie tradycyjną szkolną tarczą. Już nie przedszkolaki. Pierwszaki !

Uroczystość uświetnił krótki program artystyczny w wykonaniu nowych uczniów i wspólne, przygotowane przez rodziców uczniow klasy 1 spotkanie rodziców i nauczycieli przy cieście i kawie (herbacie).

Można śmiało powiedzieć, że TRADYCJA POWRACA ! Po wielu latach. I co najważniejsze, z inicjatywy rodziców, bowiem po zmianach ustrojowych w naszej Szkole zaniechano ślubowania, jako elementu "przymusowego". Trzeba było wielu lat aby ślubowanie powróciło. Już jako WOLNY wybór rodziców. Nie przymus. A czy na stałe ? Zobaczymy w przyszłych latach