STYPENDIA SOCJALNE - 2018

Zgodnie z informacją przekazaną przez Pana Wójta Gminy Gródek n/Dunajcem, w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem można składać wnioski na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Stypendia socjalne mogą otrzymać uczniowie z rodzin, których dochód w przeliczeniu na jedną osobę w miesiącu sierpniu nie przekroczył 514 złotych netto.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można składać do dnia 15 września 2018 r.