ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

Opóźniło się nieco uruchomienie zajęć logopedycznych. W tym roku szkolnym miały się rozpocząć nieco wcześniej niż zwykle, bo już od 10 września jednak w związku ze zmianą osoby prowadzącej rozpoczną się trochę później, po 17 września.

Rodzice zostaną powiadomieni o organizacji zajęć przez nową prowadzącą zajęcia.