WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

  Pomoc  w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom

 rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013  naukę :

    - w klasach I – IV szkoły podstawowej

    - w klasach I - III gimnazjum i   I - VI szkoły podstawowej - uczniowie niepełnosprawni

 

Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza kwot:

 

504 zł w klasie I szkoły podstawowej,

351 zł w pozostałych klasach,

oraz uczniom z rodzin, w których dochód przekracza 351   zł w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)

 

Rodzice celem otrzymania dofinansowania składają u dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2012 roku:

-         faktury zakupu podręczników wystawione na kupującego rodzica,

-         dokumenty potwierdzające dochody rodziny za m-c lipiec,

-         wypełniony wniosek o dofinansowanie (do pobrania w szkole)