ODBLASKOWA SZKOŁA 2018

Nowości

W naszej Szkole od wielu lat (chciałoby się rzec - "od zawsze") szczególną wagę przywiązuje się do spraw bezpieczeństwa. Również tego w ruchu drogowym. Nauczyciele od wielu lat podejmują wiele inicjatyw mających na celu popularyzację zasad poruszania się po drogach, udzielania pierwszej pomocy czy też podnoszenia umiejętności poruszania się pojazdami po drogach. Uczniowie naszej Szkoły odnosili wiele znaczących sukcesów w turniejach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, uzyskiwali karty rowerowe, uczestniczyli w szkoleniach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a teraz przyszedł czas na popularyzowanie noszenia elementów odblaskowych a także powszechne stosowanie kamizelek odblaskowych.

Krótko mówiąc, w naszej Szkole ruszyła akcja "Odblaskowa szkoła" w ramach której zadbamy aby każdy uczeń naszej Szkoły był widoczny na drodze. A będzie to możliwe gdy każdy będzie wyposażony w elementy odblaskowe. Będą również w Szkole prowadzone inne działania które uatrakcyjnią nam realizację tego działania.

A więc, od dzisiaj - WSZYSCY DBAMY ABY NA NASZYCH DROGACH BYŁO BEZPIECZNIE !