WYBRANO NOWĄ RADĘ RODZICÓW - 2018

Nowości

Na zebraniu rodziców, które odbyło się 12 września 2018 r. ,w związku z upływem kadencji,  wybrano nową Radę Rodziców. Pan dyrektor Zygmunt Opiło podziękował ustępującej Radzie za owocną pracę, po czym zaprezentował nowych jej przedstawicieli reprezentujących wszystkie klasy, wybranych wcześniej na spotkaniach klasowych.

Po prezentacji nowa Rada Rodziców ukonstytuowała się, dzieląc funkcje i zadania.


SKŁAD RADY RODZICÓW - 2018

Przewodnicząca           - Renata       Gądek-Turek

z-ca przewodniczącej - Adrianna   Lajtlich-Nędza

Sekretarz                       - Katarzyna Basta

Skarbnik                         - Danuta      Kogut

Członkowie: Bogumiła Bielak, Krystyna Pancerz, Sabina Szczecina i Stanisław Stanek