Nowy Samorząd Uczniowski już pracuje

Nowości

Już przed wakacjami wybrano nowego opiekuna Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019.

Nowym opiekunem została pani mgr Krystyna Świerczek.

Następnie, również jeszcze przed wakacjami wybrano nowych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

W skład prezydium nowego Samorządu Uczniowskiego weszli:

 

Przewodniczący            - Łukasz Bomba

z-ca przewodniczącego - Wiktoria Bielak

Sekretarz i skarbnik      - Bartłomiej Sromek

Członkowie: Katarzyna Basta, Łukasz Wolak i Krzysztof Wójs

 

Skład Samorządu Uczniowskiego nieco zaskakuje gdyż wszyscy wybrani są uczniami klasy 7. Co ciekawe, żaden z uczniów klasy 8 nie był zainteresowany udziałem w wyborach a tym samym nie chciał podjąć pracy na rzecz społeczności uczniowskiej ! To bardzo dziwne i raczej niespotykane, więc polecamy to uwadze wychowawcy tej klasy.

A nowemu Samorządowi życzymy wielu świetnych pomysłów i owocnnych działań w pracy dla dobra całej społeczności uczniowskiej.