ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone będą w II półroczu przez Panią mgr Beatę Turek. Zajęcia będą się odbywać w środy w godzinach:

  • KLASA 5        - 13.05
  • KLASA 3 i 6    - 13.55
  • NAUCZANIE INDYWIDUALNE - 14.45
  • KLASA 7 i 8    - 15.35