WYPRAWKA - NOWE ZASADY ...

 

Nastąpiły zmiany zasad przyznawania dofinansowania do podręczników. zmianie uległy kryteria dochodowe. Obowiązujące do tej pory kryterium dla uczniów klas 2-4 w wysokości 351 zł. podniesiono do kwoty 456 zł. a obowiązujące dla uczniów klas 1 kryterium 504 zł. podniesiono do kwoty 539 zł.

Uwaga ! - Aby otrzymać dofinansowanie wg nowych kryteriów należy tak jak poprzednio złożyć u dyrektora szkoły komplet wymaganej dokumentacji nie później niż 31 sierpnia.

I jeszcze jedno. Osoby korzystające z dofinansowania na podstawie nowego kryterium otzrymają dofinansowanie później, tj. w październiku lub listopadzie, ale chyba warto poczekać...