WYWIADÓWKA ŚRÓDOKRESOWA - 2019

Nowości

Ramowy plan wywiadówki w dniu 25.04.2019 r.:

 

1. Spotkania rodziców uczniów klas: 3 i 5 z wychowawcami

    - godzina 14.30.


2. Spotkania rodziców uczniów klas: 1, 6, 7 i 8 z wychowawcami

    - godzina 15.00

 

3. Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami przedmiotów od 15.00 do 16.00

 

4. Spotkanie rodziców uczniów klasy 4 z wychowawcą - godzina 16.00