Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Nowości

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipiu informuje, że sprawozdanie finansowe Szkoły za 2018 rok zostało opublikowane pod adresem:

http://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,1592744,sp-lipie.html