Zakończenie roku szkolnego 2018-2019

Nowości

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, zmianie uległ termin zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Zgodnie z podanym rozporządzeniem rok szkolny zakończy się nie w piątek 21 lecz w środę 19 czerwca 2019 r.

Ramowy plan zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Lipiu przedstawia się następująco:

 

*  8.00 - Msza święta kończąca rok szkolny w kościele parafialnym w Siennej

 

* 9.30 - uroczysty apel w budynku szkolnym z rozdaniem świadectw i wyróżnień

 

* 10.15 - spotkania uczniów z wychowawcami klas "Na dobre wakacje"