ZEBRANIE ŚRÓDOKRESOWE

Nowości

We wtorek 26.11.2019 r. odbędzie się śródokresowe zebranie rodziców.

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

* godzina 13.30 - zebrania klasowe klas 4-8

* godzina 14.00 - zebranie ogólne (spotkanie z pedagogiem szkolnym)

* godzina 14.30 - zebrania klasowe klas młodszych (bez oddziału 

                           przedszkolnego)

                        - indywidualne rozmowy z nauczycielami poszczególnych

                          przedmiotów.

Uwaga!

- Rodziców dzieci oddziału przedszkolnego zapraszamy na zebranie ogólne

  (zebranie klasowe odbędzie się w innym terminie)

- Spotkanie się z panią Dorotą Matusik - nauczycielką języka niemieckiego - możliwe jest do godziny 14.00, ze względu na pracę w innej szkole.

 

Wszystkich rodziców zapraszamy na wtorkowe spotkanie.