OKRESOWE ZEBRANIE RODZICÓW

Nowości

W czwartek, 23 stycznia 2020 r. odbędzie się okresowe zebranie rodziców na którym, w ramach spotkań klasowych rodzice będą mogli zapoznać się z osiągnięciami swoich dzieci w pierwszym półroczu.

Zebrania klasowe dla klas 4-8 rozpoczną się o godzinie 14.30 a następnie odbędzie się krótkie spotkanie ogólne.

Rodzice uczniów klas młodszych rozpoczną zebrania spotkaniem ogólnym o godzinie 15.00 po czym odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami.