WYBRANO NOWĄ RADĘ RODZICÓW

 

W związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Rodziców, na zebraniu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Lipiu w dniu 19 września 2012 r. wybrano nowych przedstawicieli Rady. Nowa Rada będzie pracować przez dwa lata.

Pan Dyrektor podziękował dotychczasowej Radzie za pracę w minionych dwóch latach oceniając, że był to czas dobrej i owocnej współpracy. Podkreślił również, że niezwykle cenną była atmosfera tej współpracy - napełniona wzajemnym szacunkiem i dążeniem do wzajemnego zrozumienia. A wszystko to w interesie naszych pociech.

Nowy skład Rady przedstawia się następująco:

 

Przewodnicząca         : Marzena Skorupska

z-ca przewodniczącej : Marta  Cewka   

Skarbnik                   : Lilia   Waśko

Sekretarz                 : Dorota Hadała

Członkowie: Krystyna Sęk, Bogumiła Bielak i Iwona Ryżak

 

Na zebraniu rodzice zgodnie ustalili, że wysokość składki na potrzeby działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013 wyniesie 35 zł. od rodziny