Śródokresowe zebranie rodziców

    Śródokresowe zebranie rodziców , popularnie nazywane wywiadówką odbędzie się we wtorek 20 listopada 2012 r.

Ramowy plan przewiduje:

 

  • o godzinie 13.00 – spotkanie klasowe oddziału przedszkolnego – sala 22

 

  • o godz. 13.30 – spotkania klasowe :

- klasa 2 - sala 23,

- klasa 5 - sala 12,

- klasa 6 - sala 04

 

  • o godz. 14.00 – spotkania klasowe :

- klasa 1 – sala 23,

- klasa 3 – sala 24,

- klasa 4 – sala 15.

 

Ponadto przewidywane są spotkania z nauczycielami poszczególnych przemiotów. Harmonogram tych spotkań będzie podany w dniu zebrania