ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

    Zapisy na rok szkolny 2013/2014, do oddziału przedszkolnego prowadzonego w naszej szkole  rozpoczną się 3 kwietnia i będą trwały przez cały kwiecień.  Nie należy jednak zwlekać z zapisem i jeżeli nie ma jakiegoś ważnego powodu należy trzymać się wyznaczonego harmonogramu.

Jednak jeżeli z ważnego powodu dziecko nie zostanie zapisane w kwietniu, należy to uczynić możliwie jak najszybciej.

 

PROCEDURA ZAPISÓW:

 

1. Rodzice (rodzic) zgłaszają się do zapisu z dzieckiem  w wyznaczonym terminie i w przedziale czasowym określonym w otrzymanej informacji ze szkoły. Wskazane, aby rodzic posiadał akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający dane osobowe dziecka ale jeżeli takiego dokumentu nie bedzie posaiadał, również dokona zapisu dziecka ale własnym podpisem musi potwierdzić dane osobowe którymi dysponuje szkoła. Koniecznym jest podanie numeru PESEL dziecka.


2. Przy zapisie dziecka zameldowanego poza obwodem szkoły, posiadanie aktu urodzenia lub innego dokumentu stwierdzającego dane osobowe dziecka jest konieczne.

 

3. W przypadku niemożliwości dokonania zapisu dziecka w wyznaczonym terminie, koniecznie trzeba nawiązać kontakt ze szkołą (moża telefonicznie) celem uzgodnienia nowego terminu.

 

4. Zapisy prowadzone będą przez opiekuna oddziału przedszkolnego, p. Karolinę Błachuta w sali oddziału przedszkolnego (nr 22).

 

5. W szczególnych przypadkach można (np. po zmianie miejsca zamieszkania, dziecko z innego obwodu szkolnego lub w innych przypadkach) dokonać zapisu później niż w kwietniu, jednak ze względów organizacyjnych należy tego dokonać możliwie jak najwcześniej.

 

6. Obowiązkowym zapisom do oddziału przedszkolnego podlegają wszystkie dzieci urodzone w roku 2008.

 

7. Zapisów do klasy 1 dokonuje opiekun oddziału przedszkolnego (w przypadku, gdy dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Lipiu) lub dyrektor szkoły (w przypadku, gdy dziecko uczęszczało do innego oddziału przedszkolnego lub przedszkola).

 

8. Zapisów do innych klas dokonuje dyrektor szkoły.

 

Wszelkie informacje w sprawie zapisów do oddziału przedszkolnego lub do szkoły można uzyskać pod nr telefonu: 18 - 440 10 51 lub osobiście w sekretariacie szkoły.