Nasza szkoła ponownie jedną z najlepszych szkół w Polsce !

Uczniowie klasy 6 Szkoły Podstawowej w Lipiu uzyskali najwyższy w powiecie nowosądeckim wynik (taki sam uzyskali uczniowie szkoły podstawowej w Niskowej) sprawdzianu końcowego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjna w Krakowie w kwietniu bieżącego roku ! Uzyskany wynik po raz drugi z rzędu (!) stawia naszą szkołę w gronie elity szkół z najwyższym w Polsce 9 staninem. Do grona tego zalicza się 3,9 % szkół, które uzyskały najwyższe wyniki w Polsce. Osiągnięty sukces, to efekt zaangażowania i wytężonej pracy nauczycieli i uczniów ale także jakże ważnego, mocnego wsparcia rodziców.