Na dobry początek

 

Od 1 lipca 2013 roku Gmina Gródek nad Dunajcem realizuje Projekt: Przedszkole „Na dobry początek”

współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia

i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w

stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Rekrutacja dzieci w wieku 3-4 lata trwać będzie od 15 lipca do 12 sierpnia 2013 r.
Formularz rekrutacyjny do pobrania na stronach Urzędu Gminy www.gminagrodek.pl,

www.grodek.sacz.pl oraz w Biurze Projektu – Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem, pok. Nr 5.
Punkt przedszkolny „Bajkowa Kraina” w Gródku nad Dunajcem funkcjonować będzie od września 2013 r.,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.