KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2011/12

Małopolski Kurator Oświaty ogłosił na rok szkolny 2011/12 cztery konkursy przedmiotowe: humanistyczny, matematyczny, przyrodniczy i biblijny. Konkursy przeprowadzono w trzech etapach: I. Eliminacje do konkursów rejonowych, II. Etapy rejonowe, III. Finały wojewódzkie . Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w eliminacjach do szczebla rejonowego (zasięg nowosądeckiej delegatury kuratorium oświaty) trzech z nich : humanistycznego, matematycznego i przyrodniczego. Aby zakwalifikować się do finału rejonowego, trzeba było spełnić minimum kwalifikacyjne dla danego konkursu ustalone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Osiągnięcie określonego minimum nie gwarantowało jednak uczniom udziału w etapie rejonowym, ponieważ Kurator określił limit ilości uczniów którzy będą mieli do tego prawo. Tak więc prawo udziału w finale rejonowym otrzymała tylko wybrana grupa uczniów z najwyższymi wynikami w województwie. Taka sama zasada obowiązywała przy kwalifikacji do szczebla wojewódzkiego. I. KONKURS HUMANISTYCZNY - eliminacje przeprowadziła komisja pod przewodnictwem p. mgr Marioli Ruchała Do konkursu przystąpiło 5 uczniów. Jedna uczennica – Dominika Bomba z klasy 6 uzyskała minimum kwalifikacyjne ustalone przez Kuratora Oświaty uprawniające do udziału w finale rejonowym i została zakwalifikowana do udziału w tym etapie. II. KONKURS MATEMATYCZNY - eliminacje przeprowadziła komisja pod przewodnictwem p. mgr inż. Barbary Bednarek-Opiło Do konkursu przystąpiło 6 uczniów. Dwie uczennice uzyskały minimum kwalifikacyjne ustalone przez Kuratora Oświaty uprawniające do udziału w finale rejonowym, z czego jedna – Kamila Sromek z klasy 6 została zakwalifikowana do udziału w finale tego etapu, osiągając 3 wynik na Sądecczyźnie. III. KONKURS PRZYRODNICZY - eliminacje przeprowadziła komisja pod przewodnictwem p. mgr Anny Oleksy. Do konkursu przystąpiło 5 uczniów. Jedna uczennica – uzyskała minimum kwalifikacyjne ustalone przez Kuratora Oświaty uprawniające do udziału w finale rejonowym