Wybrano nowy Samorząd Uczniowski

Po koniec czerwca wybrano nowych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/14 a także nowego opiekuna Samorządu.

Skład prezydium Samorządu dostępny w zakładce : Organy Szkoły