UZUPEŁNIONO SKŁAD RADY RODZICÓW 2013

 

Nastąpiła zmiana w składzie Prezydium Rady Rodziców wybranym na lata 2012 – 2014.

W związku z ukończeniem szkoły podstawowej przez uczniów klasy 6 w roku szkolnym 2012/13, z dniem 1 września 2013 r. rodzic reprezentujący tę klasę, z urzędu przestał być członkiem Rady Rodziców. W jego miejsce na wrześniowym ogólnym zebraniu, rodzice uzupełnili skład Rady o przedstawiciela oddziału przedeszkolnego.

Zaproponowana przez rodziców oddziału przedszkolnego kandydatura Pani Beaty Białek została przyjęta przez zebranie ogólne jednogłośnie.

Skład Rady Rodziców na lata 2012-2014 po korekcie z wrześnie 2013 r. dostępna w zakładce Organy Szkoły