ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I DO KLASY PIERWSZEJ

   W styczniu 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące zapisów (rekrutacji) do szkół i przedszkoli. Nowe przepisy m.in. podkreślają rolę i odpowiedzialność rodziców  za podjęcie realizacji i realizację obowiązku przedszkolnego i szkolnego. Nowe przepisy jasno określają też zasady przyjmowania dzieci do szkół i przedszkoli (w tym do oddziałów przedszkolnych) a także terminy kiedy ma być przeprowadzona rekrutacja.

 

W związku z powyższymi zmianami, „zapisu” dziecka do oddziału przedszkolnego lub do szkoły należy dokonać do końca marca ! Wyjątkiem jest ten rok (jako przejściowy), w którym zapisy do naszej Szkoły prowadzone będą do 7 kwietnia.

 

Kogo i gdzie zapisać (?) ...  – pytania i odpowiedzi:

 

1.     Do oddziału przedszkolnego obowiązkowo należy zapisać dzieci urodzone w roku 2009.

2.     Do klasy 1 należy „zapisać” dzieci rocznika 2007 (te, które w tym roku szkolnym uczęszczały do oddziału przedszkolnego lub do przedszkola) i dzieci urodzone w I połowie 2008 r.

3.     A co z dziećmi z II połowy 2008 r. ? - Te dzieci mogą nadal uczęszczać do oddziału przedszkolnego (opiekun „zerówki” zadba o harmonijny rozwój tych dzieci) lub rodzice mogą je „zapisać” do klasy 1. Tę decyzję rodzice  muszą podjąć sami. W celu podjęcia decyzji warto wziąć pod uwagę opinię i diagnozę dojrzałości szkolnej przeprowadzoną przez opiekuna oddziału przedszkolnego (przedszkola).

4.     Czy każde dziecko z I połowy 2008 r. i każde z rocznika 2007 musi pójść do szkoły ?   - Tak, chyba że rodzice przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego złożą w szkole opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego. W takim przypadku dziecko zostanie ponownie „zapisane” do oddziału przedszkolnego a opiekun „zerówki” zadba o harmonijny rozwój dziecka.

5.     Do 1 klasy Szkoły Podstawowej w Lipiu a także do oddziału przedszkolnego, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i zamieszkałe na terenie Gminy Gródek n/D. a w przypadku posiadania wolnych miejsc, również dzieci zamieszkałe poza obwodem i poza gminą Gródek n/D. – do wyczerpania wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym i w 1 klasie.

6.     Jeżeli po zakończonej rekrutacji pozostaną wolne miejsca, w czerwcu przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca.

7.     W przypadku wyczerpania wolnych miejsc, o kolejności przyjąć zadecyduje liczba uzyskanych punktów, przyznanych kandydatowi w oparciu o kryteria I stopnia (określone w ustawie o systemie oświaty) i kryteria II stopnia (dodatkowe – określone przez Szkołę lub Wójta Gminy).

 

Przypominam , że w tym roku zapisy prowadzone są do 7 kwietnia.

Zapisy prowadzą:

-         do oddziału przedszkolnego, p. Karolina Błachuta,

-         do klasy 1 , p. Małgorzata Smaga

 

Szczegółowych informacji o „zapisach” można też uzyskać w sekretariacie Szkoły lub telefonicznie pod nr : 18-440 10 51.