ZACZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się wg.  planu:

8.00 - Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny - Kościół pw. św. Stanisława bpa w Siennej

9.15 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu

9.45 - Spotkania klasowe z wychowawcami - zapoznanie z zasadami oceniania zachowania, wymaganiami edukacyjnymi, zasadami BHP, organizacji pracy.