Rada Rodziców - wybrano nowych przedstawicieli

      W związku z upływem kadencji, we wrześniu 2014 roku wybrano nowych przedstawicieli Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lipiu. Nowa Rada w wybranym składzie pracować będzie przez dwa najbliższe lata.

 

Skład Rady Rodziców;

 

Przewodnicząca : Anna Dahiya

z-ca przewodniczącej ; Renata Gądek-Turek

Sekretarz   : Marta Cewka

Skarbnik    : Małgorzata Wolak

Członkowie: Dorota Basta

                    Renata Bomba

                    Ewa Piszczek

 

Życzymy owocnej pracy dla dobra całej szkolnej społeczności !