Wybrano nowy Samorząd Uczniowski

   Pod koniec czerwca wybrano nowych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 a także nowego opiekuna Samorządu.

 

Skład prezydium Samorządu dostępny w zakładce : Organy szkoły