MINIONY ROK SZKOLNY 2013-2014; JAKI BYŁ ?

Miniony rok szkolny 2013/2014 był typowym rokiem wytężonej pracy. Tak ze strony nauczycieli jak i uczniów. Widoczne też było zaangażowanie w realizację procesu dydaktycznego ze strony rodziców. Już z tego powodu całkiem śmiało można powiedzieć, że wszystkim przyniósł powody do zadowolenia.

 

Szczególnie cieszą osiągnięcia uczniów, bo to one są miarą naszych wspólnych (uczniów, nauczycieli i rodziców) osiągnięć. A sukcesów w minionym roku nie brakowało !

Te najważniejsze przedstawimy w krótkim, czteroczęściowym cyklu ...