MINIONY ROK SZKOLNY - JAKI BYŁ ?

Część I – sprawdzian końcowy klas 6

 

Bardzo wysoki wynik sprawdzianu końcowego klasy 6 w roku szkolnym 2013/2014.

Nasi uczniowie uzyskali bardzo wysoki wynik sprawdzianu końcowego przeprowadzonego przez C K E w klasach 6. Podobnie jak w latach minionych, uzyskany wynik był najwyższy w naszej gminie i jeden z najwyższych w powiecie nowosądeckim. Średnia – 30,3 pkt plasuje naszą szkołę w 8, w 9-stopniowej skali staninie, tj. w gronie ok. 10 % szkół z najwyższym wynikiem w Polsce.