MINIONY ROK SZKOLNY ; JAKI BYŁ ?

Część IV – Inne prestiżowe osiągnięcia:

 

Na szczególne wyróżnienie zasługują osiągnięcia:

 

 

* uzyskanie tytułu Laureata Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "Albus" przez Paulinę Bielak z kl. 6 oraz wyróżnienia przez Marlenę Sromek z kl. 5 (przygotowanych przez p. Barbarę Opiło) w tym konkursie,

 

* zespół SP Lipie (Paulina Bielak, Kamil Sęk, Marlena Sromek i Michał Wolak) przygotowany przez p. Barbarę Opiło zajął 2 miejsce w Gminnym turnieju BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) organizowanym corocznie pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty i Komendy Wojewódzkiej Policji do szczebla wojewódzkiego i kończącym się finałem centralnym.

 

* indywidualnie również drugie miejsce w tym turnieju zajęła Paulina Bielak

 

* konkursy recytatorskie: 3 miejsce w Rejonowym Konkursie Recytatorskim dla szkół z terenu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego zajęła Karolina Rak z klasy3 (przygotowanie : p. Małgorzata Smaga).

 

Napewno warto również wspomnieć, że uczniowie naszej szkoły pod konieć roku szkolnego mogli się cieszyć bardzo udanym, trzydniowym wyjazdem do Krakowa, Wadowic i na baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej (przygotowanie: p. Barbara Opiło). Wycieczka ta, to swoista nagroda rodziców i szkoły dla uczniów za solidną pracę w całym minionym roku szkolnym.

Uczniowie naszej szkoły mogą się poszczycić jeszcze wieloma innymi osiągnięciami. Powyższe zestawienie stanowi tylko zbiór wybranych, największych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2013/2014.