"Odblaskowa Szkoła" 2015

Trwa kolejna edycja konkursu "Odblaskowa Szkoła" organizowanego przez Komendę Wojwódzką Policji w Krakowie. Jak co roku do konkursu przystąpiła Szkoła Podstawowa w Lipiu która do problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego przywiązuje dużą wagę.

 

  • W 2015 roku, podobnie jak w latach minionych, wszyscy uczniowie szkoły (a także przedszkolaki !) zostali wyposażeni w elementy odblaskowe ufundowane przez firmy PZU i "BRUNO" Drużków Pusty, a uczniowie klas 4-6 wyposażeni są również w kamizelki odblaskowe.

  • W tym roku przewidziane są również prezentacje prac konkursowych o tematyce bezpieczeństwa drogowego, gazetki tematyczne w klasach a także występ teatrzyku, z profilaktyczną sztuką teatralną.

  • Ciekawą formą służącą podniesieniu bezpieczeństwa naszych uczniów w ruchu drogowym były jesienne wycieczki klasowe, których celem było zapoznanie się z miejscami niebezpiecznymi na drogach prowadzących do szkoły oraz z zasadami zachowania się w tych miejscach.

  • W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia wychowania komunikacyjnego a w młodszych klasach realizuje się program "Bezpieczny Puchatek".

  • Uczniowie Szkoły w 2015 r, zwyciężali w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego tak drużynowo jak i indywidualnie w gminie i w powiecie (na obydwu szczeblach uczniowie SP Lipie zajmowali indywidualnie wszystkie miejsca na podium !), co świadczy o wadze tematyki w Szkole.

  • Już teraż podopieczni p. Barbary Opiło, przygotowują się do kolejnej edycji w/w turnieju.

Życzymy sukcesów w rywalizacji międzyszkolnej ale nade wszystko bezpieczeństwa w ruchu drogowym !