Zmiany w składzie Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 :

 

Przewodnicząca          : Małgorzata Wolak

Z-ca przewodniczącej  : Marta Cewka

Sekretarz        - Dorota Kulig - Bomba

Skarbnik          - Ewa  Piszczek

Członkowie      - Renata Bomba i Dorota Basta