Nowa Rada Rodziców

  Na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym 2016/2017 omówiono wiele ważnych dla uczniów, rodziców i szkoły spraw. Jednym z ważnych punktów zebrania był również wybór nowych przedstawicieli do prezydium Rady Rodziców i podział pełnionych funkcji. Nowa Rada Rodziców będzie pracować w składzie:

Przewodnicząca         - Renata Gądek-Turek

Z-ca przewodniczącej - Angelika Sromek

Sekretarz    - Małgorzata Mastalerz

Skarbnik      - Beata Rak

Członkowie   - Sabina Szczecina

                    Lilia Waśko

                    Urszula Sadłoń